Przejdź do treści

Elektromobilność a praca dzieci – Cała prawda o wydobyciu kobaltu!

Kiedy my rozkoszujemy się korzyściami płynącymi z najnowszych technologii, dzieci w Afryce ryzykują życiem, aby dostarczyć kluczowe materiały dla naszych ulubionych gadżetów. W tym artykule nakreślamy obraz tej historii, która stawia pod znakiem zapytania największych graczy technologicznych świata. Czy słusznie?

Kiedy my rozkoszujemy się korzyściami płynącymi z najnowszych technologii, dzieci w Afryce ryzykują życiem, aby dostarczyć kluczowe materiały dla naszych ulubionych gadżetów. W tym artykule nakreślamy obraz tej historii, która stawia pod znakiem zapytania największych graczy technologicznych świata. Czy słusznie?

Picture of Marcin Świder
Marcin Świder

7 września 2023

Cała prawda o wydobyciu kobaltu!
W tym artykule:

Kobalt: podstawowy element nowoczesnych technologii

Kobalt to metal o kluczowym znaczeniu dla nowoczesnych technologii. Jest niezbędny do produkcji baterii litowo-jonowych, które zasilają większość urządzeń elektronicznych, od smartfonów po samochody elektryczne. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na baterie, rośnie też popyt na kobalt. Według ubiegłorocznych szacunków Komisji Europejskiej, w następnej dekadzie zapotrzebowanie na ten surowiec będzie wzrastać o 7-13% rocznie, zwłaszcza w branży elektromobilności. 

Ponad 60% globalnie wydobywanego kobaltu trafia do baterii litowo-jonowych, z czego ponad jedna trzecia jest używana w samochodach elektrycznych. Pozostała część trafia do przemysłu metalurgicznego (14%), oraz bierze udział przy rafinacji ropy naftowej i innych procesów chemicznych (22%).

Największe złoża kobaltu znajdują się w Demokratycznej Republice Konga (DRK) (45,8%), Kanadzie (18,3%) i Indonezji (7,8%). Kongo to także lider w produkcji tego metalu – odpowiada za 72,8% światowego wydobycia. 

Tajemnice cennego surowca: mroczna strona kopalń kobaltu w Kongo

Jednak wydobycie tego cennego surowca skrywa mroczną stronę. Wiele kopalń w DRK operuje w skrajnie trudnych warunkach, mimo że zatrudnionych jest tam około 12 milionów osób, czyli ponad 13% populacji kraju. Niestety, wiele z tych osób to dzieci. Choć w DRK dzieci w wieku 15 lat i starsze mogą legalnie wykonywać lekkie prace, to wiele z nich pracuje w kopalniach wydobywających kobalt, wykonując pracę ciężką i niebezpieczną. Nieletni pracują nawet do 24 godzin, nosząc worki z kruszcem i zarabiając zaledwie 1-2 dolary dziennie. 

To prowadzi do tragicznych skutków zdrowotnych. Długotrwała praca przy wydobyciu kobaltu może powodować śmiertelną chorobę płuc, znaną jako kobaltoza, oraz różne choroby skóry. Dzieci pracowników kopalń z prowincji Katanga, którą Guardian klasyfikuje jako jeden z 10 najbardziej zanieczyszczonych regionów globu, są częściej urodzone z takimi wadami jak rozszczep kręgosłupa czy deformacje kończyn.

Czy elektromobilność musi oznaczać niewolniczą pracę dzieci w Kongo? Sukcesy inicjatyw kobaltowych 

Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest zwiększenie transparentności łańcucha dostaw. Firmy technologiczne muszą być odpowiedzialne za swoje źródła surowców i zapewnić, że są one pozyskiwane w sposób etyczny. 

Filozofia City Lion jest jednoznaczna — w naszych bateriach używamy wyłącznie sprawdzone, markowe ogniwa od producentów dbających o etyczne pochodzenie surowców: Samsung SDI oraz LG Energy Solution. Firmy te poświęcają dużo uwagi na poruszany w tym artykule problem. Należą do inicjatyw takich jak Cobalt For Development, Responsible Cobalt Initiative, czy Fair Cobalt Alliance.

Cobalt For Development, dla przykładu, prowadzi działania, z których skorzystało już ponad 1800 członków społeczności w Kisote i sąsiednich obszarach DRK, zwiększając dostęp do edukacji i organizując warsztaty na różne tematy, od pieczenia chleba po prawa kobiet, pozytywne rodzicielstwo i rozwiązywanie konfliktów. Takie podejście pomaga rodzicom zdywersyfikować dochody i zmniejszyć lub wyeliminować zależność rodzin od pracy dzieci.

Responsible Cobalt Initiative to zainicjowany w Chinach program, którego celem jest stworzenie warunków umożliwiających firmom zachowanie należytej staranności w odniesieniu do łańcuchów dostaw kobaltu zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności.

Zaś Fair Cobalt Alliance, wielostronna platforma działania, oferuje podmiotom w całym łańcuchu dostaw kobaltu przedkonkurencyjne środowisko do współpracy, aby pomóc wzmocnić i sprofesjonalizować rzemieślniczy sektor wydobycia kobaltu w DRK i przyczynić się do lokalnego rozwoju gospodarczego w ogóle.

Badania opublikowane w 2021 roku wykazały, że powyższe inicjatywy mają pozytywny i namacalny wpływ na ograniczenie pracy dzieci i poprawę bezpieczeństwa pracy.

Na ratunek – Unia Europejska wraz z EU Supply Chain Act

Kluczowym dla rozwiązania rzeczonego problemu może stać się wyczekiwana dyrektywa Komisji Europejskiej: EU Supply Chain Act. Nowe prawo UE ma na celu zobowiązanie przedsiębiorstw do odpowiedzialności za zarządzanie skutkami społecznymi i środowiskowymi w całym łańcuchu dostaw, w tym w ich własnej działalności biznesowej, i wykracza daleko poza istniejące przepisy na szczeblu krajowym. Ustawa ma zobowiązać europejskie firmy do poszanowania praw człowieka poprzez wdrażanie ściśle określonych obowiązków w zakresie starannego weryfikowania dostawców. 

2 czerwca 2023 r. Parlament Europejski większością głosów przegłosował tę ustawę. Teraz Parlament Europejski i Rada Ministrów muszą jeszcze wynegocjować wspólne stanowisko, aby ustawa mogła zostać uchwalona. Następnie państwa UE muszą w ciągu dwóch lat dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Europejski lider zrównoważonego rozwoju, czyli Niemcy, wdrożyły tę ustawę, nie czekając na resztę krajów europejskich, już 1 stycznia 2023 r.

Baterie bez kobaltu: nowe technologie transformują rynek elektromobilności

Omówmy też kilka faktów o bateriach. Istnieje wiele modeli ogniw, które różnią się składem; ale przeciętnie w baterii NMC (Nikiel, Mangan, Kobalt) kobalt stanowi około 4% masy. Co istotne, przemysł motoryzacyjny i technologiczny podejmuje kroki, by zakończyć nieetyczne praktyki wydobywania tego kontrowersyjnego surowca. 

Udział technologii NMC w rynku baterii spada, zastępowany przez technologie bezkobaltowe, takie jak LFP (Lit, Żelazo, Fosfor), stosowane w wielu nowych, popularnych modelach samochodów elektrycznych — między innymi Tesla Model 3 i Y. W Chinach rozpoczęto już produkcję baterii sodowych, które również w ogóle nie zawierają kobaltu, ani nawet litu.

Inwestycje w alternatywne technologie oraz pozyskiwanie kobaltu z miejsc stosujących odpowiedzialne praktyki wydobywcze mogą stanowić klucz do przyszłościowej zmiany. Istotna jest także zmiana w świadomości konsumentów — wsparcie dla firm, które dbają o etykę, może wpłynąć na zmiany w całej branży. City Lion dokładnie sprawdza pochodzenie nabywanych ogniw i praktyki ich producentów, wspierając rozwój etycznej elektromobilności. Mamy nadzieję, że coraz więcej firm będzie podążać tą ścieżką.

Picture of Marcin Świder
Marcin Świder

Współtworzę City Lion od grudnia 2019 roku. Produkujemy i montujemy zestawy akumulatorów do lekkich pojazdów elektrycznych. W ciągu trzech lat staliśmy się najpopularniejszym europejskim producentem akumulatorów do hulajnóg elektrycznych. Od 2023 roku produkujemy również akumulatory do rowerów elektrycznych.

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Powrót na górę strony

© City Lion - Polski producent baterii, zasilamy europejską elektromobilność.

[]