Przejdź do treści
CITY LION

Gwarancja

Skorzystaj z dwuletniego wsparcia gwarancyjnego od City Lion.

24 miesiące gwarancji na wszystkie produkty City Lion

Nasza gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne zaistniałe w warunkach normalnego użytkowania.  Jeżeli produkt okaże się wadliwy w ciągu 24 miesięcy od daty dostawy, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie nam usterki, a następnie wysłanie wadliwej części lub całego artykułu do bezpłatnej naprawy. Pokryjemy wówczas nie tylko koszty serwisu i wymiany części, ale również opłaty manipulacyjne.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie produkty przeznaczone do użytku osobistego i nie obejmuje artykułów, które zostały użyte do celów komercyjnych, wynajmu lub niezgodnie z przeznaczeniem. Nie istnieje inna gwarancja niż ta określona w tym dokumencie. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. City Lion Sp. z o. o. nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za szkody, zagubienie lub niedogodności spowodowane awarią sprzętu lub poprzez niedbalstwo użytkownika, nadużycia, użycie niezgodne z instrukcją obsługi lub innymi ostrzeżeniami zawartymi w materiałach produktowych.

Ponadto City Lion Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody umyślne lub przypadkowe wynikające z nieprawidłowego korzystania z danego produktu.

Gwarancji nie stosuje się do:

 • Uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia, przeróbek lub wandalizmu.
 • Nieprawidłowej konserwacji.
 • Nieautoryzowanych modyfikacji lub wykorzystania komercyjnego. 
 • Niekontrolowanego użycia przez osoby poniżej 12. roku życia.

Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in. telefonicznie +48 798 010 855 lub na adres email: [email protected]
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-maili lub  pisemnie na podany adres do korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Powrót na górę strony

© City Lion - Polski producent baterii, zasilamy europejską elektromobilność.

[]